Tylko 13,7 procent migrantów w Europie oświadczyło, że uciekają przed wojną. Większość przyznaje, że są imigrantami ekonomicznymi- wynika z najnowszego raportu organizacji Lekarze Świata (MDM), który został opublikowany we wtorek w Brukseli.

Aż 53,1% przepytanych „uchodźców” przyznało, że przyjechało do Europy w celach ekonomicznych. Z kolei 20,5% stwierdziło, że wyjechało ze swoich ojczyzn ze względów politycznych. Tylko 13,7% uciekało przed wojną. Ankieta zawierała jeszcze inne możliwości, m.in migrację ze względów zdrowotnych- takiej odpowiedzi udzieliło 3,1% badanych. W ankiecie MDM wzięło udział 10 tys. imigrantów rozsianych po całej Unii Europejskiej. Prawie połowa z nich przebywa w Europie nielegalnie.

Organizacja stwierdziła także, że przemoc na trasach migracyjnych w Europie została udokumentowana. Raport wzywa rządy do zapewnienia bezpiecznych szlaków migracyjnych, wolnych od przemocy dla wszystkich imigrantów, niezależnie od ich narodowości.

Raport potępia również tzw. Konwencję dublińską. Mówi ona o tym, że uchodźca składa podanie o azyl w pierwszym kraju, do którego trafił. Oznacza to, że jeżeli przyleci do UE przez lotnisko we Frankfurcie nad Menem, wówczas tam składa wniosek azylowy. Jeżeli jednak dotarł do wybrzeży Europy np. we Włoszech, a potem przyjechał pociągiem do Niemiec, wówczas Niemcy mają prawo i obowiązek odesłać go z powrotem do Włoch.

Organizacja MDM twierdzi, że migranci powinni mieć możliwość wyboru kraju europejskiego, w którym zamieszkają. Brak wolności wyboru utrudnia bowiem szybkie i aktywne łączenie rodzin, co z kolei ma daleko idące konsekwencje dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia migrantów.

mb

źródło: breitbart.com

Zobacz również: