84 proc. badanych popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 10 proc. respondentów, 6 proc. to niezdecydowani – wynika z sondażu CBOS przesłanego w czwartek PAP.

W sondażu CBOS zwrócono uwagę, że podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, zdecydowana większość badanych (84 proc.) popiera przynależność Polski do Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek zwolenników obecności w UE ani razu nie spadł poniżej 70 proc. Sondażownia podkreśliła, że od końca 2013 roku utrzymuje się na poziomie powyżej 80 proc.

Z badania wynika, że prounijne nastawienie dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, przy czym stosunkowo najbardziej sceptyczni są rolnicy. 31 proc. z nich jest przeciwnych członkostwu Polski w UE. W sondażu zauważono jednak, że to właśnie rolnicy najczęściej korzystają z pieniędzy unijnych (76 proc). Wyróżniającą się grupą są też uczniowie i studenci – 27 proc. zadeklarowało, że uczestniczyło w przeszłości w projekcie finansowanym ze środków UE.

W sondażu CBOS podkreślono, iż wśród badanych dominuje opinia, że Polska dobrze radzi sobie z wykorzystywaniem unijnej pomocy – uważa tak 70 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 20 proc., 10 proc. nie potrafiło wyrazić poglądu w tej sprawie.

W sondażu zapytano respondentów, gdzie najbardziej jest zauważalna pomoc finansowa UE. 71 proc. respondentów wskazała inwestycje w infrastrukturę transportową, 63 proc. – w rolnictwo i pomoc dla wsi. Około jednej czwartej badanych zauważa dofinansowanie projektów z dziedziny infrastruktury komunalnej (27 proc.) i ochrony środowiska (26 proc.) oraz wsparcia dla firm i przedsiębiorców (24 proc.).

Źródło: Kurier PAP

Zobacz również: