Zamojscy policjanci prowadzą czynności w sprawie ustalenia tożsamości osoby, której czaszkę odnaleziono w maju 2012 roku na terenie odkrywkowej kopalni piachu w miejscowości Lipsko Polesie. Z przeprowadzonych badań antropologicznych wynika, że jest to czaszka dziecka w wieku około 12 lat. W prowadzonym śledztwie zrekonstruowano prawdopodobny wygląd osoby zmarłej. Dotychczas nie zdołano jednak ustalić tożsamości.

Czaszkę ujawniono 7 maja 2012 roku na terenie odkrywkowej kopalni piachu w miejscowości Lipsko Polesie. W toku przeprowadzonych w śledztwie badań antropologicznych ustalono, że znaleziona czaszka należała do dziecka w wieku około 12 lat /+, – 18 miesięcy/, odmiany białej, płci prawdopodobnie męskiej, o wzroście około 155 cm i wadze około 41 kg. Jak wynika z ustaleń, czaszka ta mogła przebywać w ziemi od 10 do 30 lat.
Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Shena w Krakowie dokonali rekonstrukcji prawdopodobnego wyglądu zmarłego.

Dotychczas przeprowadzone czynności nie doprowadziły jednak do ustalenia tożsamości denata. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które na przedstawionych zdjęciach rozpoznają osobę lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jej tożsamości. Informacje zgłaszać można do KMPi w Zamościu tel.(84) 677 -14 -17 lub pod nr 997 i 112.

źródło: lubelska.policja.gov.pl

Zobacz również: