Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę z gminą Grodzisk o dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście. Dotacja to 5,7 milionów złotych, a sam projekt wyniesie łącznie 6,7 miliona.
Co w związku z takimi pieniędzmi planują władze gminy? Otóż parki, nasadzenia, skwery, ścieżki edukacyjne, park liniowy, strefy wypoczynkowe i inne. Ogółem planowane jest utworzenie czterech parków, siedmiu skwerów i nasadzenia biegnące przy 14 ulicach.
Według planów na osiedlu Jaśminowa powstanie park o powierzchni 6 tys. metrów kw. i jego mniejszy odpowiednik o wielkości 4 tys. metrów u zbiegu ulic Górnej i Łowczej: zielony plac zabaw z labiryntem roślinnym i ścieżką edukacyjną.
Skwery znajdujące się na rogu ulic Granicznej i Szwedzkiej, teren między blokami przy ul. Żeromskiego, przy końcu ul. Armii Krajowej, u zbiegu ulic Nadarzyńskiej i Warszawskiej i bulwar nadrzeczny przy ul. Bałtyckiej będą odnowione. Tam planowane jest porządkowanie terenów i nasadzenie nowej zieleni. Natomiast przy Żeromskiego znajdzie się plac zabaw, ciągi komunikacyjne i miejsce do wypoczynku.
Istniejący za szpitalem park zyska nowe oblicze, bo oprócz ogrodu w planach są dodatkowe skwery i nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy. Park typu: wypoczynkowy ma zachować walory naturalnego krajobrazu lasu olszowego i będzie podzielony na dwie strefy.
Od strony szpitala można będzie się spodziewać miejsca do rozwoju sprawności fizycznej jak urządzenia siłowni, czy miejsca do spokojnej rekreacji i spacerów. Przez park ma przebiegać utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa i ścieżki gruntowe z ławkami, tablicami informacyjnymi, koszami i oświetleniem. Natomiast strefa druga przy obszarze nadrzecznym przewiduje ścieżkę edukacyjną z naturalnym zbiorowiskiem roślinności wodnej i łęgowej.
Obecnie gmina szuka wykonawców a zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na jesień 2018 roku.
Gdy to wszystko już powstanie, trzeba liczyć się z tym, że będzie to wymagało jakiegoś nadzoru, utrzymania zieleni i czystości, czy okresowej konserwacji urządzeń i nawierzchni ścieżek. To dodatkowe koszty, które będzie musiała ponosić gmina już po utworzeniu tych terenów zielonych w mieście.
am

Zobacz również: