Grodziska Szkoła Podstawowa nr 1 została w ubiegłym roku przebudowana za ponad osiem milionów złotych. Z tej kwoty gmina Grodzisk liczyła na zwrot dofinansowania w kwocie blisko pięciu milionów, ale obecnie pojawiły się przeszkody.
Dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kilińskiego, może przejść gminie „koło nosa”. Urzędnicy liczyli na zwrot nawet pięciu milionów za inwestycję na którą wyłożyli osiem. Wszystko przez jednostkę przyznającą dotacje, która niespodziewanie zmieniła zdanie mając wątpliwości.
Gmina usłyszała, że dofinansowanie jest przeznaczone na inwestycje związane z działaniami kulturalnymi, a nie oświatowymi, dlatego odpowiedni organ chce zrobić wizję lokalną i dopiero podjąć decyzję.
Wcześniej w naborze wniosków na dofinansowanie, ta inwestycja nie znalazła się wysoko na liście rankingowej, ale nadeszła informacja, że zostały wolne środki unijne, a Grodzisk ma duże szanse na uzyskanie dotacji we wspomnianej powyżej kwocie. Sam wniosek gminy został wysoko oceniony formalnie. Inwestycja zdobyła też nagrodę za najlepszą modernizację 2015 r. w kategorii „Szkolnictwo”. Wszystko wyglądało na to, że dotacja jest tylko kwestią czasu.
Niestety teraz zależy to od organów przyznających dofinansowanie. Gdyby gmina go jednak nie otrzymała, to z pewnością ucierpią na tym inne inwestycje.
am
fot.grodzisk.pl

Zobacz również: