Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, prowadzone przez Morski Oddział Straży Granicznej, w sprawie dotyczącej handlu ludźmi. Realizowane czynności doprowadziły do zatrzymania pod koniec października 2016r. trzech obywateli Bułgarii.
Prokuratura oceniając zgromadzony materiał dowodowy, przedstawiła dwóm mężczyznom (w wieku 18 i 48 lat) zarzuty handlu ludźmi, na osobie 23-letniej pokrzywdzonej, polegającego na jej zwerbowaniu, przetrzymywaniu, transporcie, a także m.in. przy wykorzystaniu  krytycznego położenia pokrzywdzonej, stosowaniu wobec niej przemocy i gróźb bezprawnych, doprowadzenia jej do uprawiania prostytucji, a następnie czerpania z tego korzyści majątkowych, poprzez zabieranie uzyskiwanych pieniędzy.
Wykorzystywanie pokrzywdzonej trwało przez okres 7 miesięcy i miało miejsce  w Polsce, Danii oraz w Niemczech.
Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.
Sąd na wniosek Prokuratury zastosował wobec w/wymienionych, jako środki zapobiegawcze, areszty na okres 3 miesięcy.
Trzeciemu z zatrzymanych – 25-latkowi, przedstawiono zarzut ułatwiania pokrzywdzonej uprawiania prostytucji, poprzez kilkukrotne jej zawożenie, na terenie Polski, w miejsca świadczenia usług seksualnych.
Podejrzany także nie przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa.
Prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował wobec w/w zakaz opuszczania kraju, a także oddał podejrzanego pod dozór Policji, połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią.
Przestępstwo handlu ludźmi (art.189a§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Występek polegający na doprowadzeniu innej osoby do uprawiania prostytucji (art.203k.k.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10, natomiast przestępstwo stręczycielstwa i sutenerstwa – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.
Tatiana Paszkiewicz    
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Zobacz również: