Dzięki zawiadomieniu m.in. Komendanta Głównego Policji w sprawie obraźliwych dla policji haseł na koszulkach, w katowickiej prokuraturze podjęto decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego przeciwko producentowi odzieży.
Komendant Główny Policji złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w celu podjęcia kroków prawnych w sprawie obraźliwych dla policji haseł na koszulkach i bluzach produkowanych przez jedną z firm.
Nie ma i nie będzie przyzwolenia na szarganie dobrego imienia policjantów – powiedział Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk.
Policjanci swoją codzienną ciężką służbą dbają o bezpieczeństwo, niejednokrotnie narażając przy tym swoje zdrowie, a nawet życie. Takie napisy są krzywdzące zarówno dla policjantów, jak i dla większości obywateli, którzy popierają działania swojej Policji.
Bycie policjantem to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona z narażeniem życia i zdrowia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 170 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.
Policjanci profesjonalnie i z zaangażowaniem wykonują zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zasługując przy tym na szacunek i uznanie społeczeństwa. Świadczą o tym liczne pochwały ze strony obywateli jak i najwyższe od lat zaufanie do Policji, jako instytucji.
10 listopada, katowicka prokuratura podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia na szkodę policjantów w tej sprawie.
KGP

Zobacz również: