Mój dawny klient nie zapłacił mi około 120 000 zł za wykonane usługi. Obaj prowadzimy działalność gospodarczą. W 2014 roku złożyłem zawezwanie do próby ugodowej w sądzie. Do ugody nie doszło. Przerwałem bieg przedawnienia, i od 2014 roku biegnie on na nowo. Nie mam pieniędzy na założenie sprawy o zapłatę w sądzie. Czy mogę kolejny raz wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, żeby przerwać przedawnienie?

Mariusz M.

Czynność, którą Pan przedsięwziął, tj. zawezwanie do próby ugodowej rzeczywiście przerwała bieg przedawnienia. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Wątpliwości budzą jednak konsekwencje złożenia kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w tej samej sprawie. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażonym w sprawie Sygn. akt I ACa 12/14 „należy zwrócić uwagę, że przerwanie biegu przedawnienia nie jest podstawowym celem instytucji postępowania pojednawczego i nie można uznać, aby prawnie dopuszczalne było przerywanie biegu terminu przedawnienia w nieskończoność przy pomocy kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Przyjęcie odmiennego założenia powodowałoby, że (…) byłby to jedyny przypadek, w którym wierzyciel tylko poprzez własne czynności mógłby wielokrotnie doprowadzać do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, często spornego, które nie stanowiło wcześniej przedmiotu badania przez sąd”.

Konkludując, należy stwierdzić, że złożenie kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej może być ryzykowne, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, iż czynność ta nie zostanie sklasyfikowana jako przerywająca bieg przedawnienia.

Podstawa prawna: Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

  prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

  1. Francuska 26 lok. 11

Warszawa

kom.500-020-048

 

Zobacz również: