Decyzja o podziale statystycznym województwa mazowieckiego jest prawie sfinalizowana. Teraz potrzebna jest tylko zgoda Komisji Europejskiej – poinformował mazowiecki urząd marszałkowski.
Jak potwierdziła rzeczniczka Eurostatu Tiny Vandewiele, cytowana przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, procedura prawna dotycząca podziału statystycznego województwa jest prawie sfinalizowana. Ostateczną decyzję musi jeszcze podjąć Komisja Europejska.
Zgodnie z decyzją Eurostatu, Mazowsze będzie statystycznie podzielone na Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami oraz resztę województwa, dwie jednostki statystyczne NUTS 2.
Zdaniem marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika oznacza to, że jest szansa na dotacje unijne z funduszy europejskich po 2020 r.
„Znakomita informacja. Eurostat przychyla się do naszych starań o podział statystyczny. Jeśli nie zostałby zmodyfikowany polski podział na regiony statystyczne, tzw. NUTS 2, Mazowsze po 2020 r. byłoby statystycznie zbyt bogate, aby móc liczyć na poważne wsparcie z UE” – zauważył Struzik. W ocenie marszałka możliwość podziału statystycznego sprawia, że nie ma powodów, aby wracać do pomysłów podziału administracyjnego województwa.
W ramach podziału statystycznego Mazowsze składałoby się z dwóch regionów. Pierwszy obejmowałby Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: pruszkowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, legionowskim, wołomińskim, mińskim, otwockim i piaseczyńskim. Drugi – pozostałą część województwa.
Jak wynika z danych Eurostatu, Mazowsze było w latach 2008-2014 najszybciej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca. W 2008 roku PKB per capita w województwie mazowieckim (liczonym wraz z Warszawą) wynosiło niecałe 83 proc. średniej unijnej, sześć lat później – ponad 108 proc. (wzrost o 25,5 pkt proc.). Dało to Mazowszu pozycję lidera w tempie rozwoju gospodarczego wśród 276 regionów UE.
Wyniki ekonomiczne regionów są podstawą przydziału środków w ramach unijnej polityki spójności. Objęte są nią wszystkie regiony Unii Europejskiej, jednak większość funduszy unijnych (a dokładniej strukturalnych) kierowana jest do regionów, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej dla 28 państw UE.

kic/Serwis Samorządowy PA

fot. Nicole

Zobacz również: