Straż Miejska w Brwinowie z dumą informuje, że 25 października br. minęło 25 lat od dnia jej powstania. Przy tej okazji pragnie podziękować wszystkim partnerom, jak również mieszkańcom gminy za owocną współpracę, która zaprocentowała zdobyciem przychylności i życzliwości oraz zaufania społecznego.

 Na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w dniu 25 października 1991 r. Zarządzeniem Nr 14a Burmistrza Miasta i Gminy Brwinów została utworzona Straż Miejska w Brwinowie. Na polecenie ówczesnego burmistrza Jana Witkowskiego, kompleksową organizacją Straży Miejskiej zajął się Zbigniew Kret – pierwszy komendant Straży Miejskiej w Brwinowie, który swą funkcję sprawował do lipca 1999 r.  Początkowo stan etatowy wynosił 10 osób. W ciągu minionych 25 lat stan ten ulegał zmianom, obecnie zatrudnionych jest 17 strażników. W w/w czasie trzykrotnie miała miejsce zmiana na stanowisku komendanta. Z dniem 1 sierpnia 1999 r. na stanowisko to powołany został Jan Jędrzejewski, a od dnia 5 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. funkcję tę pełnił Paweł Romaldowski. W 2013 roku pełnienie obowiązków komendanta powierzono Leszkowi Cabanowi. Od dnia 1 stycznia 2014 roku Komendantem Straży Miejskiej w Brwinowie jest Tomasz Kowalski, który objął to stanowisko z ponad 22-letnim doświadczeniem służby w Straży Miejskiej m. st. W-wy.

W początkowym okresie funkcjonowania Straży Miejskiej w Brwinowie strażnicy dysponowali jednym pojazdem samochodowym marki Nysa, sprzętem analogowym do utrzymania łączności radiowej w postaci radiostacji nasobnych oraz środkami przymusu bezpośredniego. W miarę upływu czasu straż doposażana była w sprzęt nowszej generacji, niezbędny do realizacji ustawowych zadań. Na dzień dzisiejszy dysponujemy dwoma pojazdami służbowymi, trzema rowerami, nowym sprzętem do utrzymania łączności radiowej oraz niezbędnym do pracy sprzętem komputerowym.

W ostatnich kilku latach Straż Miejska w Brwinowie przeszła szereg zmian organizacyjnych. Do najważniejszych zaliczyć należy: podział terenu gminy na 11 rejonów i powołanie 11 strażników rejonowych, nawiązanie ścisłej współpracy ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu Gminy, powołanie koordynatora ds. profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, nawiązanie współpracy z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie, uruchomienie patroli rowerowych, nawiązanie współpracy ze Strażą Ochrony Kolei. Od wielu lat strażnicy miejscy współpracuje z policją i strażą pożarną. Nie mogę nie wspomnieć też o współpracy z Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, którego żołnierze uświetniają nasze uroczystości. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie za to dziękuję – mówi Tomasz Kowalski, komendant Straży Miejskiej w Brwinowie.

MM

 

 

Zobacz również: