4,8 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na realizację drugiego etapu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana. Umowę o wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z Lawrence Ugwu, dyrektorem NCK.
Projekt obejmuje dokończenie prac konserwatorskich i adaptacyjnych w środku i na zewnątrz gotyckiego kościoła św. Jana, zlokalizowanego na Głównym Mieście w Gdańsku, przywrócenie zabytkowego wyposażenia świątyni, zwiększenie przestrzeni udostępnianej dla zwiedzających oraz stworzenie kompleksowego systemu informacji turystycznej o obiekcie. W ten sposób zakończone zostaną wieloletnie prace związane z ratowaniem zabytkowego obiektu.
Pozwoli to również na udostępnienie unikatowego miejsca turystom i mieszkańcom, a także wpłynie na rozwój wyjątkowej oferty kulturalnej funkcjonującego tu Centrum św. Jana. Inwestycja przełoży się na kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej i kulturalnej miasta oraz regionu, a tym samym na podniesienie atrakcyjności turystycznej Gdańska (w tym Głównego Miasta), będącego miejscem o szczególnych walorach kulturowych w skali całego województwa.
Dzięki ogromnemu wysiłkowi kościół św. Jana stał się rozpoznawalny na kulturalnej mapie Pomorza, Polski, a nawet Europy, jako niepowtarzalne miejsce wydarzeń artystycznych i spotkań ludzi kultury – mówi marszałek Mieczysław Struk. – To miejsce posiada wielki potencjał kulturotwórczy. Dlatego już w poprzednim okresie unijnym zdecydowaliśmy o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pierwszego etapu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana. Wartość projektu wynosiła ponad 14,6 mln zł, zaś dofinansowanie z UE – 11 mln zł. A teraz chcemy dokończyć to ważne dzieło.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

pomorskie.eu

Zobacz również: