Oprócz nowej hali sportowej, w której, jak twierdzą sami uczniowie, zajęcia wychowania fizycznego są samą przyjemnością, Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie w tym roku szkolnym otrzymał nową pracownię komputerową oraz wiele potrzebnych narzędzi i urządzeń do pracowni mechatroniki i odnawialnych źródeł energii. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym można wykonywać szereg dodatkowych ćwiczeń pozwalających na zdobywanie sprawności praktycznego działania.

To wszystko natomiast buduje tak potrzebne kompetencje zawodowe, konieczne nie tylko do efektywnego przygotowania się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji, ale przede wszystkim do pracy w wyuczonym zawodzie. Żyrardowski „Elektryk” staje się placówką coraz bardziej nowoczesną. W sumie na doposażenie i zorganizowanie nowych pracowni powiat żyrardowski przeznaczył aż 65.000 zł. To dopiero początek rewitalizacji placówki. Jeszcze w tym roku rozpocznie się kompleksowy remont budynku.

Zobacz również: