Zakończył się pierwszy etap rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie do projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta”. Od początku roku szkolnego 2016/2017 klasy technik spedytor oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą realizowały bardzo ambitny i nowoczesny program doskonalenia zawodowego dofinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wydział Oświaty żyrardowskiego starostwa wspólnie z dyrekcją szkoły opracował projekt, którego głównym celem jest zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów „Włókiennika”. Program zaprojektowany jest na dwa lata szkolne, tak, aby przynajmniej dwa roczniki spedytorów i gastronomików miały szanse zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Zaplanowane działania są niezwykle atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale też dla firm, które będą przyjmowały stażystów. Staże są bowiem najważniejszą częścią projektu. Uczeń, który przyjdzie do pracodawcy będzie uzbrojony w kurs BHP, otrzyma odzież ochronną lub biurową, zwrot kosztów dojazdów i co najważniejsze wynagrodzenie w wysokości 2400 zł. Opiekunowie zaś otrzymają dietę finansową. W ten sposób staż ma stać się nie tylko atrakcyjnym, ale nade wszystko skutecznym narzędziem kształcenia praktycznego. Uczniowie uwielbiają kursy. Uważają, i zapewne słusznie, że w ten sposób zdobywają umiejętności cenione przez pracodawców i profesjonalnie wyglądające w pierwszym zawodowym cv. I tak odbędą zajęcia specjalistyczne z ekogastronomii, wypieku chleba ekologicznego, logistyki żywności, specjalistycznej spedycji, zarządzania łańcuchem dostaw.

Uzupełnieniem tej wiedzy będą wyjazdy edukacyjne do firm gastronomicznych i logistycznych oraz do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W obecnych programach unijnych dla edukacji punktem obowiązkowych jest nabywanie umiejętności tzw. miękkich – społecznych i osobistych.

– Dla nas to nic nowego” – mówi Adam Lemiesz dyrektor Wydziału Oświaty. – Rozwój osobisty uczniów był dla nas zawsze bardzo ważny, a warsztaty rozwoju osobistego organizowaliśmy już w poprzednich projektach. Teraz tylko rozbudowaliśmy program warsztatów rozwoju osobistego” – podsumowuje dyrektor powiatowej oświaty. Faktycznie zajęcia zapowiadają się nader interesująco. Uczniowie przećwiczą asertywność, kreatywność, komunikację, techniki autoprezentacji i radzenie sobie ze stresem. Niemniej istotnym elementem każdego projektu dofinansowanego przez UE jest doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Tak jest i w tym projekcie. Zespół Szkół Nr 2 wzbogaci się o nowe książki, sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni gastronomicznej.

Każdy taki projekt jest ważnym przyczynkiem do rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie żyrardowskim . „Ważne jest nie tylko wsparcie finansowe, które otrzymuje powiat. Bardzo akcentujemy zmianę wizerunkową naszych szkół, tworzenie coraz atrakcyjniejszej oferty edukacyjnej oraz profesjonalizację zarządzania w edukacji” – mówi starosta Wojciech Szustakiewicz. Nowy projekt doskonale wpisuje się w politykę edukacyjna powiatu. Warto nadmienić także, że jego wartość wynosi 574 435 zł, z czego dofinansowanie unijne aż 516 737 zł. W projekcie udział weźmie 92 uczniów.

Zobacz również: