Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień odwiedzin  na cmentarzach  grobów naszych  bliskich,  pamięć o nich i modlitwa. Tego dnia zapłonęły znicze na pomnikach i piaszczystych mogiłach  w powiecie grodziskim oraz zostały odprawione nabożeństwa w intencji zmarłych.

Wcześniej z inicjatywy Willi Radogosz odbył się spacer historyczny alejkami starego  cmentarza poprowadzony przez  Łukasza Nowackiego.  Spacery w Grodzisku są już tradycją okresu Wszystkich Świętych.

 Spacer pamięci

Pan Łukasz poprowadził kilkanaście osób opowiadając o historii związanej  z  cmentarzem przy ul. Monwiłla. Stara nekropolia została poświęcona 27 września 1819 r. i wydzielono tu także teren  dla innowierców. Zebrani dowiedzieli się o kolejnych etapach rozbudowy cmentarza, zabytkowych  nagrobkach  i ich okazałej budowli. Nostalgiczne epitafia i artystyczne wykonania stanowią tam imponujący widok.  Na cmentarzu znajdują się także groby powstańców styczniowych,  z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej a także  poległych w Powstaniu Warszawskim.

 Zapewnili bezpieczeństwo

Jak co roku trwała  policyjna akcja „Znicz 2016” od  piątku 28 października do środy 2 listopada, czyli  wspólne patrole policjantów i strażników miejskich. Organizacja ruchu na drogach w okolicach grodziskich cmentarzy pozostawała bez zmian. Zostały wyznaczone i zorganizowane miejsca do parkowania i handlu. PKS zapewnił  dodatkowe połączenia do cmentarzy parafialnych i komunalnego. Jednak należało się  liczyć  z utrudnieniami komunikacyjnymi. Ustawione oznakowania i podporządkowanie się kierującym ruchem, zdecydowanie ułatwiało komunikację. Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów i prędkość z jaką poruszają się po drogach. Cmentarze, przystanki i targowiska patrolowane były  przez policjantów ubranych po cywilnemu. Funkcjonariusze z wydziałów wywiadowczych wtapiali  się w tłum i  mogli  skutecznie reagować wobec m.in. kieszonkowców.

am

 

 

 

Zobacz również: