1 grudnia to ostateczny termin na złożenie oświadczeń FATCA (trzeba wykazać, że nie jest się obywatelem USA). Dotyczy to wszystkich klientów działających w Polsce instytucji finansowych, nie tylko banków, którzy założyli rachunek pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 czerwca 2015 r. Kto nie dopełni formalności, utraci dostęp do rachunku bankowego.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to ustawa, która ma na celu walkę z unikaniem opodatkowania przez podatników będących rezydentami podatkowymi USA, którzy posiadają

zagraniczne rachunki bankowe  czy inwestycyjne.W myśl FATCA klienci banków, domów maklerskich czy towarzystw funduszy inwestycyjnych muszą więc zadeklarować, że nie są obywatelami USA. Stany Zjednoczone są jedynym obok Erytrei państwem, które żąda podatków od swych obywateli, nawet jeśli mieszkają i zarabiają zagranicą.

„Złożenie przez klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną. W przypadku zmiany swojego statusu podatkowego w USA, klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia” – dodaje KNF.

Źródło: bankier.pl

Zobacz również: