W związku z informacjami według, których dziennikarze TVP mieli być szkoleni przed debatą prezydencką przez panią Różę Rzeplińską, Prezes TVP- Jacek Kurski, wystosował poniższe oświadczenie:

Zapraszanie czołowych dziennikarzy prowadzących telewizyjne debaty w finałowej fazie kampanii prezydenckiej w 2015r. do udziału w tzw. szkoleniach, których termin, kontekst oraz dobór prelegentów nasuwają podejrzenia próby wywierania na nich politycznego wpływu – jest złamaniem standardów telewizji publicznej.

Winę za to ponoszą ówczesny zarząd Telewizji Polskiej i organizująca szkolenia dyrekcja TVP 1, a nie dziennikarze (w tym w szczególności redaktor Krzysztof Ziemiec), których należy uznać za ofiary tej niestosownej sytuacji.

Telewizja Polska zbada sprawę, sprawdzi umowy zawarte w okresie kampanii prezydenckiej i jeśli stwierdzi, że naruszono przepisy – podejmie stosowne kroki prawne.

Zapewniam, że za mojej kadencji nie będzie w Telewizji Polskiej przymuszania dziennikarzy do podobnych praktyk. Jedyne zasady, do jakich dziennikarze TVP muszą się bezwzględnie stosować to uczciwość, rzetelność i profesjonalizm w pracy dziennikarskiej.

źródło: tvp.pl

Zobacz również: