Akt oskarżenia za niewłaściwy nadzór nad Stadniną Koni w Janowie Podlaskim

0

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadziła śledztwo dotyczące funkcjonowania Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.

Doszło do dwóch przestępstw

W ramach tego postępowania w dniu 28 października 2016 roku prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M. – byłemu Dyrektorowi w Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prokuratorzy ustalili, że były Dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych dopuścił się nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków z zakresu nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółki Stadnina Koni Janów Podlaski.

Grzegorz M. został oskarżony o dwa czyny z art. 231 par. 1 kodeksu karnego.

Wydano bezprawne polecenia

Chodzi o niedopełnienia obowiązków przestrzegania procedur kontrolnych i postępowania pokontrolnego, wynikających z wewnętrznych przepisów obowiązujących w Agencji Nieruchomości Rolnych poprzez dwukrotne wydanie podległym pracownikom niezgodnych z prawem poleceń dotyczących wyników kontroli w spółce Stadnina Koni Janów Podlaski przeprowadzonych w czerwcu 2012 roku oraz lutym 2013 roku, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego.

Polecenia wydane przez podejrzanego Grzegorza M. dotyczyły w pierwszym przypadku usunięcia z dokumentacji pokontrolnej, zaś w drugim nieumieszczenia w niej negatywnych i krytycznych ocen skutków ekonomicznych wynikających z zawartych umów na organizację Dni Konia Arabskiego. Zarzucane niedopełnienie obowiązków obejmuje ponadto zaniechanie skierowania do zarządu kontrolowanej spółki zaleceń pokontrolnych.

Za zarzucane oskarżonemu Grzegorzowi M. czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Krajowa

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ