Grodziska Szkoła Podstawowa nr 1 została w ubiegłym roku przebudowana za ponad osiem milionów złotych. Z tej kwoty gmina Grodzisk liczyła na zwrot dofinansowania w kwocie blisko 5 milionów, ale obecnie pojawiły się przeszkody.
Dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kilińskiego, może przejść gminie „koło nosa”. Urzędnicy liczyli na zwrot nawet 5 milionów za inwestycję, na którą wyłożyli 8. Wszystko przez jednostkę przyznającą dotacje, która niespodziewanie zmieniła zdanie mając wątpliwości.
Gmina usłyszała, że dofinansowanie jest przeznaczone na inwestycje związane z działaniami kulturalnymi, a nie oświatowymi, dlatego odpowiedni organ chce zrobić wizję lokalną i dopiero podjąć decyzję.
Wcześniej w naborze wniosków na dofinansowanie, ta inwestycja nie znalazła się wysoko na liście rankingowej, ale nadeszła informacja, że zostały wolne środki unijne, a Grodzisk ma duże szanse na uzyskanie dotacji we wspomnianej powyżej kwocie. Sam wniosek gminy został wysoko oceniony formalnie. Inwestycja zdobyła też nagrodę za najlepszą modernizację 2015 roku w kategorii „Szkolnictwo”. Wszystko wyglądało na to, że dotacja jest tylko kwestią czasu.
Niestety teraz zależy to od organów przyznających dofinansowanie. Gdyby gmina go jednak nie otrzymała, to z pewnością ucierpią na tym inne inwestycje.
am

Zobacz również: