Miasto Monheim przeznaczy 845 tys. euro na budowę 2 meczetów. Burmistrz Daniel Zimmermann chce, aby organizacje muzułmańskie lepiej się zintegrowały.

Od miasta dostaną dotacje w wysokości 845 tys. euro na zakup od miasta parceli pod meczety wraz z przybudówkami. Suma ta stanowi 15% inwestycji. Burmistrz podkreśla, że prawie 80% obecnych na głosowaniu mieszkańców Monheim opowiedziało się za wsparciem islamskich parafii. – Mam nadzieję, że meczety te odcisną pozytywne piętno na wizerunku miasta i kiedyś będą prawdziwymi powodami do dumy – powiedział Zimmermann.

Warunek jest taki, że minarety meczetów mogą mieć najwyżej 25 m wysokości. Poza tym gminy muzułmańskie muszą zobowiązać się do wierności niemieckiej konstytucji i tolerancji.

MB

źródło: spiegel.de

Zobacz również: