Dobiegł końca Rok Wacława Kowalskiego w gminie Brwinów, ale pamięć o nim będzie trwała nadal we wspomnieniach, filmach, publikacjach oraz na muralu, który stał się punktem charakterystycznym w centrum miasta.
W czwartek 27 października 2016 r. przypadała 26. rocznica śmierci Wacława Kowalskiego. Z tej okazji władze samorządowe Gminy Brwinów, rodzina, koledzy z planu oraz społecznicy spotkali się na brwinowskim cmentarzu i złożyli kwiaty na grobie aktora. Wzięli też udział we mszy św. w kościele pw. św. Floriana odprawionej w jego intencji. Ksiądz proboszcz Maciej Kurzawa w swoim kazaniu nawiązał do postaci Wacława Kowalskiego.
Następnie odbył się wieczór wspomnień w Gminnym Ośrodku Kultury. Przewodniczący Komitetu Obchodów roku Wacława Kowalskiego Henryk Tybuś oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękowali wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzeń, które miały miejsce od maja do października. Został pokazany film o obchodach roku Wacława Kowalskiego. Głównym punktem wieczoru było spotkanie z Dariuszem Koźlenką, autorem książki „Sami swoi. Na planie i za kulisami komedii wszech czasów”. Nie zabrakło anegdot z planu, które chętnie opowiadali aktorzy grający w filmie: Jerzy Janeczek (filmowy Witia) oraz Ilona Kuśmierska (filmowa Jadźka).
Spotkaniu towarzyszyła wystawa projektów graficznych zgłoszonych w konkursie na mural zlokalizowany przy rondzie Wacława Kowalskiego.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikację „Swojak. Słynny aktor, mieszkaniec Brwinowa” wydaną przez Urząd Gminy Brwinów. Można ją dostać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 007).

 

 

 

 

Zobacz również: