Urząd Dzielnicy Żoliborz zrealizował konkurs na projekt i wykonanie muralu upamiętniającego walkę Armii Krajowej pod hasłem: „Ich trud i krew nie poszły na marne”. Projekt został wybrany przez mieszkańców w drodze głosowania i zgłoszony do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016. Inicjatorem projektu jest Społeczny Komitet Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej.
 Wnioskodawcy projektu uzyskali zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na namalowanie muralu na dwóch betonowych konstrukcjach stojących po obu stronach przejścia pieszo-rowerowego nad Aleją Armii Krajowej, łączącego osiedle Potok (Żoliborz)  z osiedlem Ruda (Bielany). Aleja Armii Krajowej to aleja położona na granicy Bielan i Żoliborza biegnąca od Wybrzeża Gdyńskiego do ulicy Powązkowskiej. Jest fragmentem Trasy Armii Krajowej i ekspresowej obwodnicy Warszawy. Od samego początku patronem alei jest Armia Krajowa – siła zbrojna polskiego podziemia podczas II Wojny Światowej. Na jej trasie zlokalizowany jest pomnik gen. dyw. Stefana Grota Roweckiego  komendanta głównego Armii Krajowej, park i głaz Pamięci Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego pomnik upamiętniający ofiary Zbrodni Wołyńskiej OUN-UPA, pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Aleję zamyka rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej, dlatego regulamin konkursu na wykonanie muralu określił treść i charakter malowidła –
obrazy miały odnosić się do Powstania Warszawskiego, bohaterstwa jego uczestników, ale także przedstawiać tragedię miasta i jego mieszkańców. Elementy muralu mogły uwzględnić także odrodzenie Warszawy jako symbolu odzyskanej wolności oraz odniesienie do roty przysięgi jaką składali żołnierze Armii Krajowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu forma muralu miała być  realistyczna z elementami symbolicznymi.
Ze względu na rozmiary powierzchni ścian (ok.600 m² ), mural jest dziełem o dużej sile oddziaływania i znaczącym elementem wizualnym zamykającym teren od strony Trasy AK. Chcieliśmy, aby mural, jako współczesna forma twórczości artystycznej, spełniał swoją rolę, godnie i rzetelnie przypominając fragment bohaterskiej historii Warszawy. Zwłaszcza aby trafiał do młodzieży ze swoim patriotycznym przesłaniem.
O wyborze najlepszego projektu zadecydowało jury konkursowe. W 15 osobowym  jury m.in. zasiadał honorowo pan prof. Leszek Żukowski Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK i Pan Tadeusz Jarosz – Wice-prezes Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Wykonawcą został  Jarosław Fabiś jako autor zwycięskiego projektu.
Odsłonięcie muralu nastąpi 3 października (poniedziałek), godz. 12.00. Zbierzemy się przed muralem po stronie osiedla Ruda
Program uroczystości
11.00 – Msza św. w Kościele pw. Świętych Wyznawców Ojca Rafała i Brata Alberta,
  1. Gwiaździsta 17,

12.00 – uroczyste odsłonięcie muralu:

Treść bardzo bogata: fragmenty walk w różnych punktach Warszawy: Reduta, Pasta, Twierdza Zmartwychwstanek, Plac Wilsona, sceny symboliczne: represje, których doświadczali żołnierze AK w czasie i po wojnie, walki w lasach, wizja odrodzonej Warszawy, rota przysięgi i 2 ochotników ślubujących… trzeba samemu zobaczyć

Zobacz również: