Działając na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Prokurator Okręgowy w Lublinie złożył do sądu wniosek o odwołanie przerwy w odbywaniu kary orzeczonej wobec zabójcy z Lubartowa.
12 lat więzienia za zabójstwo
Chodzi o sprawę Mateusza K. Wyrokiem z 23 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie skazał go na karę 12 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej dziewczyny Anny Sz. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd II instancji i uprawomocnił się w połowie marca 2016 roku.
Na krótko po tym jak Mateusz K. trafił do więzienia, złożył on wniosek o udzielenie mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa próbował on popełnić samobójstwo poprzez podpalenie się w samochodzie. Na skutek tego doznał oparzeń wielomiejscowych skóry i dróg oddechowych oraz resekcji tchawicy. W swoim wniosku wskazywał m.in., że musi przejść operację
Sąd Okręgowy w Lublinie uzyskał opinię lekarzy, z której wynika, że obrażenia, jakich doznał Mateusz K., wymagają przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Nie może być on wykonany przez żaden ze szpitali więziennych. Sąd ustalił, że operacja ma zostać przeprowadzona 19 września 2016 roku w szpitalu w Łęcznej. W tej sytuacji postanowieniem z dnia 7 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Lublinie VI Wydział Penitencjarny udzielił skazanemu Mateuszowi K. przerwy w odbywaniu kary do 31 października 2016 roku.
Wniosek prokuratora
Prokuratura ustaliła, iż zabieg operacyjny został już przeprowadzony i Mateusz K. opuścił szpital. Pomimo tego dalej przebywa on na wolności. W tej sytuacji prokuratura uznała, że ustała przyczyna, dla której Mateuszowi K. udzielono przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności za zabójstwo i powinien on wrócić do więzienia.
Działając na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Prokurator Okręgowy w Lublinie złożył do Sądu Okręgowego w Lublinie VI Wydział Penitencjarny wniosek o odwołanie przerwy w karze orzeczonej wobec skazanego Mateusza K. Podstawę działania prokuratora stanowi art. 21 kodeksu karnego wykonawczego oraz art. 156 par. 1 i 2 kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 153 par. 1 kodeksu karnego wykonawczego i art. 150 par. 1 kodeksu karnego wykonawczego.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zobacz również: