„Muzea i organizacje pozarządowe. Budowanie relacji, szanse i zagrożenia” – oto tytuł a zarazem temat przewodni konferencji, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (skansen). Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawują dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński) oraz mgr Jan Rzeszotarski (dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu).
Organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jesienne konferencje zajmują stałe miejsce w muzealnym kalendarzu wydarzeń. Ich celem jest wymiana doświadczeń oraz zatrzymanie się nad zagadnieniami istotnymi dla funkcjonowania instytucji muzealnych.
Relacje muzeów z organizacjami pozarządowymi należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Organizacje pozarządowe mogą pełnić rolę założycieli instytucji muzealnych bądź też podmioty te mogą współpracować na różnorodnych polach, czerpiąc obustronne korzyści.
Obrady będą okazją do zastanowienia się nad problemem relacji muzeów z instytucjami pozarządowymi na przykładach konkretnych instytucji muzealnych. W ramach konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z formami współpracy między wspomnianymi podmiotami. Poruszona będzie również kwestia zagrożeń wynikających z wzajemnych relacji muzeów z organizacjami pozarządowymi. Czy takowe w ogóle istnieją? Jeśli tak, w jaki sposób można ich uniknąć – odpowiedzi na to i wiele innych, równie istotnych pytań spróbują znaleźć prelegenci.
Organizowana systematycznie co roku ogólnopolska konferencja naukowa jest okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych z niemal całego kraju. Umożliwia wymianę opinii oraz wspólne rozważenie najistotniejszych zagadnień dla współczesnego muzealnictwa.
Agnieszka Jezierska – Chalicka

Zobacz również: