Zlikwidować, czy zostawić gimnazja? Czy program nauczania przygotuje do pracy? Jaki jest najlepszy sposób na zdobywanie wiedzy? O czym rozmawiać na godzinie wychowawczej? – na te i inne pytania odpowiadali uczniowie gimnazjów i liceów w ankiecie przeprowadzonej przez Zadane.pl.
Wokół planowanych zmian w systemie edukacji toczy się dyskusja, w której uczestniczą głównie nauczyciele i rodzice..Zadane.pl, społecznościowy portal edukacyjny, przygotował ankietę, w której dał uczniom możliwość włączenia się do dyskursu.
-Zdecydowaliśmy się przeprowadzić ankietę wśród gimnazjalistów i licealistów, którzy korzystają z Zadane.pl, żeby pokazać, iż młodzież ma swoje przemyślenia dotyczące edukacji. – przekonuje Jakub Piwnik, Communications Manager w Brainly, w Polsce działającym pod nazwą Zadane.pl.
W badaniu uczniowie mieli możliwość opowiedzenia się za lub przeciw likwidowaniu szkół gimnazjalnych. Wyniki wskazywały na to, że za likwidacją opowiedziało się 31%, a przeciwnych ponad 43% ankietowanych. Znacznie bardziej przeciwni planowanym zmianom byli gimnazjaliści 48% z nich che pozostawienia gimnazjów. Większą wątpliwością w tej kwestii wykazali się licealiści – 37% jest przeciwnych zmianie ale już 28% nie ma pewności w tym temacie.
Czy jednak w budowaniu sprawnego systemu edukacji chodzi jedynie o to, jakie szkoły będę kończyć uczniowie, czy może ważniejszy jest program nauczania? Jak pokazują wyniki ankiety blisko 82% licealistów nie jest pewnych czy obowiązujący program przygotowuje ich do przyszłej pracy lub wręcz w to wątpi. Bardziej optymistyczni w tej kwestii są gimnazjaliści – 37,5% uważa, że program nauczania przygotuje ich do zawodowych obowiązków.
Podczas badania ankietowani mogli też wskazać na preferowany sposób nabywania wiedzy. “Bardzo zaskoczyły nas odpowiedzi uczniów na to pytanie” – podkreśla Piwnik i dodaje  –  “Okazało się, że zarówno gimnazjaliści (53%), jak też licealiści (49%) najchętniej nabywają wiedzę właśnie w szkole podczas lekcji. Spodziewaliśmy się, że to właśnie te mniej typowe formy nauki będę częściej wskazywane. Choć tradycyjna lekcja okazała się prawie niezastąpiona, popularna jest też nauka indywidualna – 45% licealistów i 34% gimnazjalistów. Nauka online wskazana przez 26% uczniów liceów i 23% uczniów gimnazjum wiąże się zapewne ze wzrostem popularności technologii edukacyjnych, takich jak Zadane.pl.  Ponadto uczniowie chętnie wskazywali też na naukę ze znajomymi – najczęściej gimnazjaliści  (27%) oraz korepetycje indywidualne – najczęściej licealiści (26%).
Wśród oczekiwań uczniów wobec szkoły znalazły się przede wszystkim budowanie dobrych relacji społecznych z rówieśnikami i nauczycielami (20%) oraz różnorodności wyboru dziedzin nauki (20%), a także wolność w pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy (17%).
W pytaniu o opinię na temat szkoły uczestnicy ankiety zgodzili się co do tego, że głównie przygotowuje ona do zdobywania wykształcenia (17%)  i zdawania egzaminów (15%). Jedynie 10% osób uznało, że przygotowuje także do funkcjonowania w społeczeństwie. Okazało się także, że blisko 24% licealistów i 23% gimnazjalistów źle czuje się w swojej szkole.
“Ciekawi byliśmy też, jakie tematy są dla uczniów ważne i chcieliby poruszać w ramach godzin wychowawczych. Postanowiliśmy to sprawdzić.” przekonuje Jakub Piwnik. “Okazuje się, że najbardziej interesującymi tematami są: uzależnienia i dojrzałość emocjonalna (każdy po 20,4%), co będą robić po szkole (20,15%), wartości w życiu (20,09) oraz prawa i obowiązki (17,99%). Gimnazjaliści chcieliby także rozmawiać o wydarzeniach kulturowych, relacjach społecznych czy skutecznej komunikacji. Wielu licealistów wskazało także na rozwój osobisty i stres. Najmniej interesującymi okazały się być: duchowość, polityka oraz ekologia i życie w zgodzie z naturą.”

Zobacz również: