Prokuratura Rejonowa w Gdyni Dział do Spraw Wojskowych wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci zastępcy dowódcy sekcji szturmowej w Jednostce Wojskowej 2305 Gdańsk, tj. o czyn z art. 155 kodeksu karnego.
Do zdarzenia doszło w dniu 28 sierpnia 2016 roku na terenie Jednostki Wojskowej 2305 Gdańsk. Podczas wykonywania zadania szkoleniowego z udziałem śmigłowca Mi 17 z 7 Eskadry Działań Specjalnych w Powidzu, polegającego na podejmowaniu żołnierzy z pokładu statku zacumowanego przy nabrzeżu, z nieustalonych do tej pory przyczyn jeden z żołnierzy spadł na pokład statku. Doznał on ogólnych potłuczeń ciała oraz urazu kręgu szyjnego. Drugi z żołnierzy, będąc przypiętym do liny zamocowanej do śmigłowca, dostał się między nabrzeże a burtę statku. Powstałe w ten sposób obrażenia doprowadziły do jego śmierci.
Aktualnie prokurator przeprowadza szereg czynności procesowych zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia okoliczności i przyczyny zgonu żołnierza.
Źródło informacji: MR