Wrocławscy policjanci prowadzili czynności w związku z zawiadomieniem dotyczącym gwałtu zbiorowego, do jakiego doszło w jednym z mieszkań na ternie miasta. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o związek z tym przestępstwem. Zebrane przez policjantów materiały dowodowe i opinie biegłych potwierdziły przebieg zdarzenia i fakt, że w jego trakcie pokrzywdzonej mogła zostać podana tzw. ,,pigułka gwałtu’’. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Grozić im może teraz kara pozbawienia wolności do lat 12.
Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, współpracując ściśle z Prokuraturą przez kilka miesięcy realizowali szereg czynności operacyjnych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności gwałtu zbiorowego na jednej z młodych kobiet przebywających na terenie miasta. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o związek z tym przestępstwem.
Jak wynika z ustaleń policjantów, do tego zdarzenia doszło pod koniec 2015 roku. Pokrzywdzona po imprezie w jednym z nocnych klubów w okolicy wrocławskiego Rynku spotkała sprawców, którzy w rozmowie nakłonili ją do kontynuacji zabawy już u nich w mieszkaniu. Później, gdy odzyskała świadomość okazało się, że została zgwałcona.
Prowadzone w tej sprawie przez funkcjonariuszy żmudne postępowanie oraz zebrane materiały dowodowe pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie przez policjantów osób podejrzanych o gwałt zbiorowy na pokrzywdzonej. Specjalistyczne opinie toksykologiczne nie wykluczają możliwości, że działanie alkoholu, pod wpływem którego znajdowała się pokrzywdzona, mogła spotęgować podaną jej w trakcie zdarzenia tzw. ,,pigułka gwałtu’’.
Dalsze czynności funkcjonariuszy doprowadziły do przedstawienia trzem zatrzymanym mężczyznom, w wieku od 21 do 25 lat, zarzutów udziału w tym przestępstwie. Najmłodszy z zatrzymanych usłyszał również zarzut kolejnego gwałtu na pokrzywdzonej, już po tym zdarzeniu. Mężczyzna ten podejrzany jest także o wykorzystanie stanu bezradności, w jakim znajdowała się inna kobieta w celu doprowadzenia jej do obcowania płciowego.
Sąd na wniosek prokuratury podjął już decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W świetle obowiązujących przepisów zatrzymanym może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 12.

Zobacz również: