Warto nagradzać pracowników za dbanie o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP. Dzięki temu pracownicy stają się bardziej uważni i minimalizują prawdopodobieństwo wypadku, a pracodawcy płacą do ZUS niższe składki.
W firmach produkcyjnych specyfika zadań realizowanych przez pracowników na hali produkcyjnej, ich powtarzalność i niejednokrotnie szybkie tempo nakładają na pracodawcę szczególną troskę o dbanie
o bezpieczeństwo zatrudnionych. Tymczasem według GUS w Polsce wypadkom przy pracy ulega co roku ponad 87 tys. osób, i choć w ostatnich latach widać spadek liczby najcięższych wypadków, problem jest poważny.
Więcej wypadków, wyższa składka
 Wypadki zwiększają absencję chorobową oraz powodują konieczność zorganizowania zastępstwa  za poszkodowanych. Spowalniają, a nawet wstrzymują produkcję oraz wpływają na wzrost wysokości składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe. Składka ta jest ustalana indywidualnie i może być podwyższona lub obniżona przez ZUS w zależności od liczby wypadków przy pracy i osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Dlatego im więcej wypadków, tym wyższe wydatki firmy.
Jednak jak wynika z raportu EY pt. „Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa”, mimo  że aż 62 proc. przedsiębiorców twierdzi, że składka wypadkowa odprowadzana przez firmy co miesiąc do ZUS jest zbyt wysoka i większość chciałaby, żeby była niższa, to firmy nie próbują wpływać na jej obniżenie. A są na to sposoby. Kluczem jest prewencja.
Mniej wypadków, więcej nagród
Zadbać o bezpieczeństwo i koszty z nim związane można poprzez specjalne programy motywacyjne, w ramach których pracownicy są nagradzani za pożądane przez firmę zachowania.
Pracownicy są edukowani jak dbać o bezpieczeństwo oraz zachęcani do ostrożności i określonych postaw poprzez możliwość zdobywania punktów np. za udział i zaangażowanie w szkolenia i eventy dotyczące bezpieczeństwa w pracy, identyfikację zagrożeń, pomysły jak im przeciwdziałać oraz bezpieczne zachowanie. Punkty te mogą następnie wymienić na nagrody.
W zarządzaniu tego typu programami motywacyjnymi pomocne są specjalne platformy online jak np. platforma Sodexo Effect. Dzięki niej każdy członek zespołu ma stały dostęp do spersonalizowanego konta online, na którym zbiera punkty oraz do katalogu nagród, z którego może wybrać nagrodę
i wymienić na nią zgromadzone punkty.  Rozbudowany moduł komunikacyjny pozwala na bieżąco informować pracowników o ich postępach. Do programu można również włączyć nowoczesne i atrakcyjne elementy motywacyjne jak np. gry czy quizy.
Konstruując pakiet motywacyjny, warto mieć na uwadze wsparcie określonych celów, poprzez powiązanie świadczeń z takimi parametrami jak np. dbałość o bezpieczeństwo pracy. Dzięki takim rozwiązaniom jak platforma Sodexo Effect, pracodawca może uporać się z konkretnymi problemami
i zoptymalizować koszty swojej działności. Mniej wypadków w pracy przekłada się na wpłacane
do ZUS niższe składki wypadkowe, niższą absencję chorobową, brak roszczeń z tytułu wypadków oraz redukcję kosztów odszkodowań dla pracowników
powiedziała Magdalena Słomczewska – Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

 Mimo ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii to środowisko produkcyjne przede wszystkim tworzą ludzie, a nie infrastruktura czy maszyny. To dzięki nim firma może podnosić efektywność pracy i wydajność poszczególnych procesów, co realnie przekłada się na  optymalizację kosztów i jej sukces. Warunkiem jest jednak stałe zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, w czym skutecznie pomaga platforma Sodexo Effect.

Zobacz również: