Od teraz pieniądze z „rachunków uśpionych” łatwiejsze do uzyskania

Zastanawiasz się, czy twój zmarły krewny miał konto bankowe? Od teraz uzyskanie tej informacji w banku i SKOK-u będzie prostsze. Życie ułatwia spadkobiercom nowelizacja Prawa bankowego. Jak szacują eksperci, na „rachunkach uśpionych” znajduje się nawet 55 mld zł.
Od 1 lipca 2016 r. została uruchomiona Centralna informacja o rachunkach uśpionych. W bazie tej znajdują się informacje o kontach osób zmarłych i zapomnianych rachunkach prowadzonych w bankach i SKOK-ach. „Spadkobierca, po złożeniu odpowiednich dokumentów, może dowiedzieć się teraz od dowolnego banku lub dowolnego SKOK-u, gdzie spadkodawca miał konta bankowe” – mówi w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl adwokat Jacek Sosnowski.
„Banki i SKOK-i zostały również zobowiązane do informowania spadkobierców zmarłego klienta, że zostali oni wskazani jako osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na jego rachunku” – dodaje rozmówca. Ponadto instytucje te mają obowiązek kontrolowania wszystkich kont klientów. Jeśli w ciągu pięciu lat dane konto było nieaktywne, muszą wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie informacji z bazy PESEL, czy klient jeszcze żyje. Gdy okaże się, że nie, mają zawiadomić spadkobierców.
Nowelizacja przewiduje też, że rachunek bankowy klienta zostanie zamknięty w przypadku jego śmierci, a także gdy w ciągu 10 lat nie będzie on ze swojego konta korzystał. Bank ma obowiązek sześć miesięcy przed upływem tego okresu poinformować klienta o skutkach.