– Budowanie państwa nie może polegać na wtłaczaniu ludzi w ideologię, musi polegać na idei – podkreślił w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, w wyborach w 2015 r. zwyciężyła idea budowy silnego państwa w odwołaniu się do tradycji i społecznego potencjału.

Prezydent przemawiał przed wręczeniem medalu „Odwaga i Wiarygodność” prof. Rogerowi Scrutonowi podczas Kongresu „Polska Wielki Projekt”, który Andrzej Duda objął honorowym patronatem.

Prezydent mówił o wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku.

– Zwyciężyła w tych wyborach nie tyle ideologia, co idea. To o czym dzisiejszy laureat pisał w swoich dziełach konserwatywnej myśli politycznej: idea, a nie ideologia. Zwyciężyła idea budowy silnego państwa w odwołaniu się do tradycji, społecznego potencjału, tego wszystkiego, co w najlepszym tego słowa znaczeniu nazywamy obywatelskością – powiedział prezydent.

– Budowanie państwa nie może polegać na wtłaczaniu ludzi w ideologię, tylko musi polegać na idei. A ta idea wynika z życia społeczeństwa i państwa. Tylko w ten sposób, poprzez żywą ideę, wynikającą z tradycji, kultury, co jest w ludziach, co w sposób namacalny i instynktowny pozwala im rozumieć co to jest dobro wspólne, właśnie ona stanowi najlepszy surowiec do budowania silnej państwowości, opartej na prawdziwej demokracji, gdzie słucha się głosu społeczeństwa – zaznaczył.

Prezydent mówił o polskiej tradycji, która – jak przypomniał- wyrosła na pniu chrześcijańskim. – To wewnętrzne głębokie przeczucie przynależności do tego świata kultury judeochrześcijańskiej, do świata Zachodu, która trwała w nas Polakach, nawet wtedy gdy nie było polskiego państwa, kiedy walczyliśmy o odzyskanie wolności, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną. Zawsze mieliśmy poczucie, że to, że się za nią znajdujemy, to krzywda i niesprawiedliwość dziejowa, bo my nie przynależymy do Wschodu, tylko do Zachodu – podkreślił.

Prezydent zwrócił uwagę również na polską konserwatywną myśl polityczną. Wymienił organizacje, które – jak podkreślił – prowadziły debatę, „po to, żeby budować zręby Polski silnej siłą swojej tradycji i dobrze ukształtowanych instytucji państwowych”.

Wyraził jednocześnie wdzięczność za przyznanie nagrody Rogerowi Scrutonowi. – To z całą pewnością nie tylko sir Roger Scruton, ale to jeden z największych filozofów i myślicieli nam współczesnych – powiedział.

Roger Scruton to brytyjski filozof i pisarz. Jest autorem książek z dziedziny filozofii politycznej i krytyki literackiej. Napisał m.in. „Co znaczy konserwatyzm?” i „Jak być konserwatystą?”.

Kongres „Polska Wielki Projekt” przyznaje co roku honorową nagrodę im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wręczył w sobotę nagrodę poecie i pisarzowi Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi.

prezydent.pl

fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP