Niedługo zaczynam moją pierwszą pracę. Ponieważ będę miała najniższy wymiar urlopu wypoczynkowego, chciałabym wykorzystać wszystkie możliwości, aby ten urlop był jak najdłuższy. Czy jeżeli więc, jakieś święto wypada w sobotę lub niedzielę, mogłabym żądać dodatkowego dnia wolnego? Wiem, że kiedyś tak było.

Martyna G.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Nawiązując do Pani pytania, powyższe oznacza, że pracodawca obowiązany jest udzielić dodatkowego dnia wolnego, tylko za święto przypadające w sobotę. Obniżenie wymiaru czasu pracy dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od rozkładu czasu pracy, czyli także tych, którzy zobowiązani są świadczyć pracę od poniedziałku do piątku, a sobota jest ich dniem wolnym od pracy. Regulacja ta została usankcjonowana przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, sygn. akt K 27/11.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, powinien zostać udzielony pracownikowi w tym samym okresie rozliczeniowym, co sobotnie święto. Za święta przypadające w niedzielę, pracownikowi nie przysługuje obniżenie wymiaru czasu pracy. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem, w 2016 roku żadne ze świąt nie wypada w sobotę, więc pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego. Najbliższym świętem wypadającym w sobotę będzie Narodowe Święto Niepodległości w 2017 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.); Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

  1. Francuska 26 lok. 11

Warszawa

tel. (22) 225-26-97

kom.500-020-048

 

Zobacz również: