Doctor or cardiologist holding heart against chest concept for healthcare and diagnosis medical cardiac pulse test

Umieralność z powodu chorób układu krążenia w regionie zachodniego Mazowsza jest o 20 % wyższa niż średnia dla całego kraju i jest przyczyną aż 50 % zgonów. Czas zatem zadbać o serce i cieszyć się życiem!

Celem programu profilaktycznego „Zadbaj o serce i ciesz się życiem” jest zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby układu krążenia, w dużym stopniu zależącymi od stylu życia, który determinuje występowanie czynników ryzyka sprzyjających zachorowalności na choroby układu krążenia. Program skierowany jest do mieszkańców Mazowsza, którzy w chwili przystąpienia do badań ukończyli 35 rok życia. Prowadzone są od roku na szeroką skalę bezpłatne badania przesiewowe. Obejmują one badania krwi (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza, CRP) oraz pomiary antropometryczne łącznie z pomiarem ciśnienia. Po konsultacji internistycznej w dalszym etapie, dla osób potrzebujących pogłębionej diagnozy, zaplanowane są badania EKG, wizyty u specjalisty kardiologa i bezpłatne ciśnieniomierze nadgarstkowe.

Na badania zapraszamy indywidualne osoby do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Z usługi można skorzystać bez koleje i bez wcześniejszych zapisów w izbie przyjęć bądź w punkcie pobrań krwi (budynek szpitala). Zachęcamy również urzędy, instytucje i firmy do zorganizowania w sowich siedzibach bezpłatnych badań dla mieszkańców bądź pracowników. Ekipy pielęgniarek przyjeżdżają na umówiony dzień. Oczywiście przyjazd i wszystkie badania są bezpłatne. Badania na miejscu można zamówić pod numerem telefonu 46.8543202.

Jakość badań gwarantują Ministerstwo Zdrowia i Fundusze Norweskie. logo CZMZ

 

Zobacz również: