Sprawa komornika ze Szczecinka, który zajął 3000 zł wypłacone z programu „Rodzina 500 plus” odbiła się szerokim echem w mediach. Wprawdzie znalazła swój szczęśliwy finał i pieniądze wróciły do matki szóstki dzieci, jednak sytuacja może powtórzyć się u innych świadczeniobiorców. Przyczyną są nieprecyzyjne przepisy. Podpowiadamy, co powinni zrobić dłużnicy, aby uchronić świadczenie „500 plus” od zajęcia.

Teoretycznie świadczenia wypłacone w ramach programu „Rodzina 500 plus”, podobnie jak inne świadczenia wychowawcze, nie mogą być zajęte przez komornika. Na podstawie zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym są bowiem wyłączone spod egzekucji komorniczej. Problem może pojawić się jednak, kiedy takie pieniądze trafią na już zajęty przez komornika rachunek bankowy, jak miało to miejsce w przypadku wspominanej matki.

Jak już wcześniej zauważali sami komornicy (Krajowa Rada Komornicza skierowała list do Premier Beaty Szydło w tej sprawie), w momencie przekazania środków przez organ wypłacający świadczenia na rachunek bankowy dłużnika, pieniądze te „tracą swoją tożsamość”. Wpadają do jednego worka i są tak traktowane przez komornika bez rozpatrywania ich źródła, pochodzenia i celu. I, niestety, jako takie mogą zostać zajęte przez komornika, choć teoretycznie zajęte być nie powinny.

Świadczenie 500+ odbierz w gotówce

Choć problem nieprecyzyjnych przepisów był sygnalizowany wcześniej, a argumenty KRK poparł także Prezydent RP, na ten moment żadne zmiany prawa w tym zakresie nie weszły jeszcze w życie.

– Do czasu prawnego zablokowania  jakichkolwiek możliwości zajęcia komorniczego pieniędzy z programu „Rodzina 500 plus” na rachunku bankowym i ujednolicenia tej kwestii, dla dłużników zmagających się z zajęciem komorniczym najlepiej będzie odebrać świadczenie w gotówce. Obowiązujące przepisy prawa skutecznie blokują bowiem możliwość zajęcia świadczenia bezpośrednio u organu wypłacającego środki osobie uprawnionej do ich otrzymania. Natomiast jeśli dłużnik będący beneficjentem programu mimo wszystko zdecyduje się otrzymywać pieniądze z „500 plus” na konto bankowe, które może być zajęte na poczet spłaty długu, powinien niezwłocznie uprzedzić o tym komornika. Najlepiej przez złożenie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej – dodaje.

Przedruk i powielanie informacji prasowej oraz komentarzy analityków Bankier.pl dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło Bankier.pl.

Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Komornik-a-500-zl-na-dziecko-7386255.html

Zobacz również: