90 procent  kosztów pielęgnacji drzew w parku otaczającym zabytkowy dworek Zagroda pokryje dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Gmina Brwinów wyremontowała w 2015 r. zabytkowy dworek Zagroda. Teraz czas na otaczający go park. Pracami konserwacyjnymi i pielęgnacyjnymi na terenie parku przy dworku Zagroda objętych będzie 77 drzew. Zostaną wykonane m.in. cięcia pielęgnacyjne, techniczne i redukcja koron, wiązania w koronach drzew, redukcja bluszczu z koron, uzupełnienie lub usunięcie gruntu w otoczeniu korzeni. Ponadto na drzewach zostaną umieszczone tabliczki z numerami inwentaryzacyjnymi. Umowa z wykonawcą prac została zawarta na kwotę 11.226,60 zł, a kwota przyznanej dotacji wynosi 10.103,00 zł. Prace mają zakończyć się pod koniec października 2016 r.

Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków, rosnących na terenie parku przy dworku Zagroda przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie do 10.103,00 zł.

 

 

 

 

 

Zobacz również: