To pierwsza Noc Muzeów w nowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum”, która zastąpiła zlikwidowane z końcem marca 2016 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Będzie to jej oficjalne otwarcie i zainaugurowanie działalności. Stacja Muzeum powołana została wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. aby lepiej zadbać o zachowanie dziedzictwa narodowego w zakresie myśli technicznej i zabytków materialnych epoki industrialnej.
14 maja 2016 r. – godz. 19:00 – 01:00 w programie:
  • otwarcie nowej wystawy czasowej pt.: „Dworce Główne Warszawy”
  • zwiedzanie wnętrz Salonki Bieruta, pociągu pancernego, wagonu motorowego SN52, wagonu pocztowego, wagonu osobowego serii Bi, wagonu towarowego Kdt 117223, kabiny lokomotywy elektrycznej ET21 oraz kabiny lokomotywy spalinowej ST44
  • zwiedzanie spalinowych autobusów szynowych VT627 i SA135 z Kolei Mazowieckich
  • pokazy grup rekonstrukcyjnych z lat 1945-1948
  • koncert Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełku (19:00) oraz zespołu The Tamblers (22:00)
  • punkt gastronomiczny Wars
Partnerami Nocy Muzeów w Stacji Muzeum są: Xcity Investment Sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. i WARS S.A.

Zobacz również: