Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Dni Otwarte, DOFE) to akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

DOFE będą się odbywać w okresie między 12 maja a 15 maja 2016 r., na terenie całej Polski.

Dni Otwarte dają możliwość zobaczenia na własne oczy miejsc, do których normalnie nie ma wstępu, takich jak laboratoria czy centra badawcze. Będzie można zwiedzić za darmo lub ze zniżką muzea, teatry, opery, wziąć udział w bezpłatnych, ciekawych warsztatach proponowanych przez szkoły wyższe, parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej po raz drugi przyłączyło się do tej ogólnopolskiej akcji. Program tegorocznych DOFE w Muzeum przedstawia się następująco:

12 maja(czwartek):

10.00-11.00 – Zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc na terenie Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej: piwnice, karcer, korytarze więzienne, niemiecki schron
bojowy z okresu II wojny światowej.

11.00-12.00 – Projekcja filmu „Człowiek Świętego Imienia – rzecz o Romualdzie Traugutcie”.
Po filmie zwiedzanie celi R. Traugutta.

13.00-14.00 – Zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc na terenie Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej: piwnice, karcer, korytarze więzienne, niemiecki schron
bojowy z okresu II wojny światowej.

14.00-15.00 – Projekcja filmu „Benedykt Dybowski”. Po filmie zwiedzanie cel związanych
z powstańcami 1863 roku.

13 maja (piątek):

10.00-11.00 – Zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc na terenie Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej: piwnice, karcer, korytarze więzienne, niemiecki schron
bojowy z okresu II wojny światowej.

12.00-13.00 – Projekcja filmu „Zapomniany Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”. Po
projekcji zwiedzanie miejsc w X Pawilonie, w których kręcono film.

14.00-15.00 – Projekcja filmu „Benedykt Dybowski”. Po filmie zwiedzanie cel związanych
z powstańcami 1863 roku.

Informacja o rewitalizacji

Inwestycja została podzielona na pięć zadań. Pierwsze obejmowało roboty budowlane związane z budynkiem Bramy Bielańskiej. Efekty jego realizacji to: wymiana pokrycia dachu budynku i wykonanie na nim izolacji przeciwwilgociowej, renowacja muru licowego i metaloplastyki ściany frontowej, tynków w prześwitach bramnych i na klatkach schodowych, tynków elewacji wewnętrznej, prace kamieniarskie i izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, odprowadzenie wód opadowych ze wschodniej strony budynku.

Zadanie drugie obejmowało roboty budowlane związane z budynkami Pawilonu X i XI. Efekty jego realizacji to: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachów, prace tynkarskie
i murarskie na elewacjach. Budynek XI Pawilonu poddano badaniom, które pomogły ustalić pierwotną architekturę elewacji, uchwycić oryginalne detale: pozostałości zawiasów, zarys otworów bramnych, piaskowcowe okładziny cokołów. Efektem realizacji zadania trzeciego był remont instalacji elektrycznych i odgromowych w Pawilonie X i XI oraz wykonanie instalacji SAP w Pawilonie X. Realizacja zadania czwartego polegała na uporządkowaniu i remoncie dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu: dokonano wymiany nawierzchni trawiastych oraz utwardzonych (asfaltowe zastąpiono naturalnymi z kruszywa, a ciągi komunikacyjne pokryte kamieniem polnym przełożono i wyprofilowano, by mogły odprowadzać wody opadowe) i wprowadzono małą architekturę.

Zadanie piąte wiązało się z wyposażeniem Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w sprzęt multimedialny. Powstał system prezentowania zwiedzającym zbiorów muzealnych dzięki komunikacji wizualnej za pomocą wyświetlaczy wizji (monitorów, projektorów, modułów osobistych). Przygotowanie systemu obejmowało: opracowanie merytoryczne prezentacji multimedialnej, przygotowanie struktury informatycznej, zakup i przystosowanie aparatury multimedialnej, instalację urządzeń i ich uruchomienie.

Przeprowadzono także dodatkowe prace w budynku Bramy Bielańskiej, rewitalizację i modernizację Działobitni, remont wnętrz Pawilonu X i XI, Sali Kinowej w Pawilonie X oraz montaż windy dla niepełnosprawnych, instalację CCTV i SAP wraz z centralą monitoringu obejmującą swoim zasięgiem całe Muzeum X Pawilonu, remont drogi Skazańców i zarysu fundamentów skrzydła północnego Pawilonu X.

Realizacja projektu pozwoliła zabezpieczyć i zachować dla przyszłych pokoleń zabytek o wyjątkowym znaczeniu dla Polski i niezwykłej wartości w skali Europy. Dokonano badań konserwatorskich obiektów, które badaniom takim nigdy nie były poddane. Jego realizacja pozwoliła wydatnie poprawić bezpieczeństwo zwiedzających, zwiększyć dostępność do opisanych obiektów oraz otworzyć drogę do dalszej modernizacji ekspozycji i sukcesywnego wzbogacania oferty Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Dzięki jego realizacji otwarta została Galeria Brama Bielańska. Przeprowadzenie zawczasu gruntownego remontu tych obiektów jest szczególnie ważne ze względu na planowane zlokalizowanie tam siedzib Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.

Zobacz również: