Władze Krakowa zamierzają uporządkować przestrzeń w całym mieście za pomocą tzw. ustawy krajobrazowej. W tym celu opracowały propozycję przepisów lokalnych, które określą zasady umieszczania reklam i obiektów małej architektury oraz zabronią grodzenia osiedli.

Jak podkreślił w poniedziałek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Kraków jako pierwsza duża aglomeracja w Polsce chce takie przepisy wprowadzić na terenie całego miasta. W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji uchwały Rady Miasta Krakowa w tej sprawie. „Bardzo zależy nam, aby w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej mieszkańców. Chcemy wsłuchać się w ich opinie i na tej podstawie opracować uchwałę krajobrazową, która uporządkuje przestrzeń całego naszego miasta” – zaznaczył Majchrowski.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, konsultacje potrwają do 12 czerwca. Potem nastąpią uzgodnienia, po których – we wrześniu – projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Miejscy radni mogliby się zająć dokumentem w grudniu tego roku, tak aby rok 2017 był rokiem przejściowym dla nowych przepisów. „Jest duża szansa, że w 2018 roku zobaczymy już nowe miasto” – oceniła zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba.

Nowe przepisy mają regulować zasady umieszczania w przestrzeni miejskiej obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń.

W obszarze małej architektury ma zostać wyznaczonych pięć stref, dla których będą określone szczegółowe zasady zagospodarowania, w tym formy i rodzaje tego typu obiektów, dopuszczalne materiały, kolorystyka oraz podstawowe parametry.

Zasady sytuowania reklam i szyldów mają być jednolite dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Planowane jest wyznaczenie czterech stref krajobrazowych, a także uporządkowanie ulic wlotowych i głównych arterii miasta. Z Krakowa mają zniknąć reklamy siatkowe, a także ograniczone będzie zaklejanie witryn.

Kraków chce promować wśród swoich mieszkańców ideę osiedli otwartych, dlatego miejskie przepisy mają zabronić grodzenia budynków i osiedli wielorodzinnych. Grodzone nie będą mogły być też tereny zielone.

Według nowych przepisów płoty dzielące osiedla mają zniknąć do 1 stycznia 2021 r. W strefie, gdzie występuje zabudowa jednorodzinna wysokość ogrodzeń prywatnych nieruchomości na granicy z przestrzeniami publicznymi nie będzie mogła przekroczyć 1,8 m.

Kraków był pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło pod koniec 2010 r. uchwałę o Parku Kulturowym obejmującym swoim zasięgiem tak duży obszar – całe historyczne centrum o powierzchni ponad 70 ha. Park Kulturowy Stare Miasto obejmuje obszar ścisłego centrum: Rynek, dochodzące do niego ulice wraz z Plantami i Wzgórzem Wawelskim.

Przepisy dotyczące Parku Kulturowego regulują m.in. takie sprawy jak: wygląd tablic i szyldów, które nie mogą mieć jaskrawej kolorystyki, wygląd i kolorystkę elewacji frontowych kamienic oraz wygląd i usytuowanie kiosków, stoisk handlowych i ogródków kawiarnianych.

wk/pap/serwis samorzadowy

Zobacz również: