Niedawno kupiłem nowy samochód, ale nie sprzedałem starego. Nie mam zamiaru nim na razie jeździć, bo wymaga generalnego remontu, ale za jakiś czas planuję go odrestaurować. Planowałem przez czas nieużytkowania pojazdu nie opłacać OC, ale moja żona twierdzi, że to może mnie narazić na jakąś karę. Czy to prawda?
Tomasz G.
Pana żona ma rację. W przypadku niespełnienia obowiązku ubezpieczeniowego posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza opłatę w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Możliwość nałożenia takiej opłaty wynika z faktu, iż każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Obowiązek ubezpieczeniowy dotyczy zarejestrowanych pojazdów, bez względu na to czy są faktycznie użytkowane, czy nie. Stan techniczny pojazdu nie zwalnia z konieczności posiadania ubezpieczenia OC.

Obowiązek ubezpieczeniowy ustaje z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku m.in. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu; kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania; zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą. Pozostałe przypadki, w których możliwe jest wyrejestrowanie pojazdu, określa ustawa.

Konkludując, do momentu wyrejestrowania pojazdu konieczne jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, a jego brak może spowodować nałożenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny opłaty.

Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) tj. z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. Poz. 392), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus F

Francuska 26 lok. 11

Warszawa

tel. (22) 225-26-97

kom.500-020-048

 

 

 

Zobacz również: