W dniu 14 maja (sobota) 2016 roku w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 20 w sali konferencyjnej SARP o godzinie 12.30  odbędzie się otwarcie wystawy oraz debata społeczna pt. “Odkrywanie piękna Kazimierza Dolnego.

Warsztaty projektowe architektów krajobrazu SGGW na Mały Rynek i Wikarówkę”. Wystawa jest wynikiem warsztatów studenckich zainicjowanych przez Samorząd Mieszkańców oraz Katedrę Sztuki Krajobrazu SGGW. Studenci Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW pod kierunkiem prof. Jeremiego Królikowskiego oraz studenci Architektury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Waldemara Wawrzyniaka zaprezentują prace dotyczące zagospodarowania przestrzennego Małego Rynku oraz terenu Wikarówki.
Debata społeczna wpisuje się w cykl działań rewitalizacyjnych.

Zobacz również: