Znalazcy skarbu XV-wiecznych monet oraz butli na gaz bojowy z okresu I wojny światowej otrzymali  nagrody finansowe z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Nagrodę w wysokości 50 tys. zł otrzymał leśnik Bogusław Szwichtenberg, który w kwietniu ubiegłego roku natrafił na dwa częściowo rozbite naczynia wypełnione monetami w okolicy Guzowa (woj. lubuskie). O odkryciu znalazca skarbu powiadomił Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

Według ustaleń naukowców w naczyniach znajdowało się łącznie ponad 6 tys. monet, w tym ponad 5 tys. halerzy zgorzeleckich, czeskich, morawskich i in. oraz blisko 800 groszy miśnieńsko-saksońskich, heskich, z mennicy w Halberstadt i czeskich. Szacunkową wartość skarbu wycenili na blisko 500 tys. zł.

Nagrodą ministra kultury uhonorowano również Irenę Bilską oraz jej syna Roberta Bilskiego za przypadkowe odkrycie na terenie Fortu Chrzanów na Bemowie w Warszawie depozytu butli na gaz bojowy z okresu I wojny światowej. O znalezisku tym powiadomili warszawski oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora i Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Ekspert potwierdził, że znaleziona butla, służąca do przechowywania gazu bojowego jest unikalnym zabytkiem archeologicznym. Podobne dotrwały do naszych czasów tylko w pojedynczych egzemplarzach. Materialną wartość znaleziska oszacowano na sumę przekraczającą 100 tys. zł.

Na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za odkrycie to minister kultury przyznał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł, czyli około 10 proc. szacowanej wartości zabytku. Znalezisko trafiło do Muzeum Wojska Polskiego.

źródło: http://kurier.pap.pl/

Zobacz również: