28 maja na polanie w Lipkowie odbędzie się „Piknik Historyczny” zorganizowany  w ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego na Mazowszu. Impreza będzie wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gmin: Stare Babice, Izabelin i Bemowo. Piknik patronatami honorowymi objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki.

Pod koniec ubiegłego roku Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. „Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania Ojczyzny i zdolności do poświęceń” – podkreślili senatorowie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci i w 170.  rocznicę urodzin oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach.
 Henryk Sienkiewicz bywał na terenie naszego powiatu. Tu w Lipkowie (gm. Stare Babice) poznał swoją przyszłą żonę Marię Szetkiewiczównę. Młodzi pobrali się 18 sierpnia 1881 roku w Warszawie. To podobno właśnie dzięki żonie pisarza, takie miejscowości jak: Lipków, Babice i Zaborów, trafiły do kart „Ogniem i Mieczem”, a jego teść Kazimierz Szetkiewicz (ówczesny właściciel Lipkowa) dzięki swej rubaszności i niezwykłemu poczuciu humoru, zainspirował Sienkiewicza do stworzenia postaci Zagłoby. W samym Lipkowie autor umieścił słynny pojedynek Bohuna z Panem Michałem Wołodyjowskim.
Inscenizacja dawnego pojedynku będzie jedną z atrakcji pikniku. Warto także obejrzeć: pokazy husarskie, warsztaty dawnych rzemiosł i odwiedzić obozy historyczne: hetmański, szwedzki, kozacki, turecko-tatarski i pospolitego ruszenia.
Zapraszamy serdecznie 28 maja do Lipkowa. Początek imprezy o godz. 14:00.
MŁ.

Zobacz również: