Prowadzisz dodatkową działalność zarobkową po godzinach pracy? Pracodawca może w to ingerować i zażądać niekiedy zaniechania tej działalności. Sprawdź, jakie prawa ci przysługują.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma prawo zakazać pracownikowi wykonywania działalności konkurencyjnej. Zakaz ten może obowiązywać nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, lecz także po jego ustaniu. W obu przypadkach jest wymagane zawarcie pisemnej umowy.

„Jeśli chodzi o pracownika, którego dotyczy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a który odszedł z firmy, szef jest zobowiązany do wypłacania mu czasowo odszkodowania w wysokości co najmniej 25% jego wynagrodzenia. Jest to rodzaj rekompensaty za to, że pracownik nie może przez ustalony okres podjąć działalności konkurencyjnej. Odszkodowania tego mamy prawo domagać się nawet, jeżeli nie wspomina o tym umowa” – mówi serwisowi infoWire.pl adwokat Michał Włodarczyk z kancelarii BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Natomiast jeśli dodatkowa praca wykonywana przez pracownika nie jest konkurencyjna dla szefa, zdaniem niektórych komentatorów nie może on jej podwładnemu zakazać. „Obecnie przeważa jednak pogląd, że w szczególnych okolicznościach pracodawca ma prawo umówić się z pracownikiem, że nie będzie on wykonywał innej działalności zarobkowej bądź będzie mógł to robić wyłącznie za wcześniejszą zgodą szefa. Przy czym zawarcie takiej umowy musi być uzasadnione ważnym interesem przedsiębiorstwa” – stwierdza eksper