Budynek Milanowskiego Centrum Kultury został wyłączony z użytkowania przez zły stan techniczny i ma być rozebrany. Teraz, władze miasta poprosiły mieszkańców o współdecydowaniu o dalszych losach centrum, którego nowa siedziba może stać się kluczowym miejscem dla wszystkich.

Faktycznie stan budynku jest w opłakanym stanie, nie ma tam też wiele miejsca, a większość imprez odbywała się w jednej sali, a gdy było ciepło w plenerze przed budynkiem.

Od około pół roku siedziba jest nieczynna, a budynek chyba zostanie rozebrany. Teraz zajęcia odbywają się w innych miejscach. Burmistrz zwróciła się więc do mieszkańców w podjęciu rozmów co do losów Milanowskiego Centrum Kultury. Zachęca do ich opinii, które mają być wskazówką przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Mamy niepowtarzalną okazję na podjęcie dyskusji i rozmów, czy nowa siedziba ma pozostać w dotychczasowym miejscu, czy korzystając z tej sytuacji możemy ją wybudować na zupełnie nowym terenie, który może jeszcze lepiej spełniać potrzeby mieszkańców. Jest to więc odpowiedni czas na podjęcie dyskusji nie tylko o miejscu, ale przede wszystkim o funkcji, jakie ma spełniać nowy budynek kreujący kulturę i rozrywkę w Milanówku – mówi burmistrz Wiesława Kwiatkowska.

Gdy zostanie określone miejsce i potrzeby lokalnej społeczności, wtedy władze miasta ogłoszą konkurs na koncepcję architektoniczną budynku wraz z otoczeniem.

Pozwoli to na wybór najlepszego pomysłu do realizacji projektu i wybudowanie nowego Centrum Kultury – dodaje Kwiatkowska.

Opinie, propozycje i sugestie można przesyłać w formie pisemnej do MCK przy ul. Kościelnej 3 od 29 kwietnia do 13 maja 2016 r. lub na adres e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl

am

fot.milanowek.pl

fot. Prawdopodobnie budynek Milanowskiego Centrum Kultury zostanie rozebrany

Zobacz również: