Od 1 maja wnioski o zezwolenie na pracę będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę. Z kolei delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach będzie prowadzić kompleksową obsługę w zakresie wydawania zezwoleń na pracę.

Pracodawca, chcąc złożyć wniosek w urzędzie, powinien:

* jeżeli składa jeden wniosek – zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 lub 64,
* jeżeli składa jeden wniosek lub więcej: wysłać e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu).

Podczas jednego połączenia telefonicznego można umówić się na złożenie jednego wniosku. Natomiast wysyłając wiadomość na adres wniosek@mazowieckie.pl , można umówić jednego pracodawcę bez względu na liczbę wniosków. Do zapisu będą potrzebne: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko cudzoziemca, obywatelstwo, stanowisko pracy, rodzaj umowy, informacja czy występuje o zezwolenie czy przedłużenie, numer telefonu do kontaktu.

Urząd zaproponuje termin złożenia wniosku, biorąc pod uwagę w szczególności: poprzednie okresy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, charakter lub rodzaj pracy, znaczenie podmiotu dla gospodarki. Na listach nie będą dokonywane zamiany zapisanych pracodawców lub cudzoziemców. Informacja o możliwości odbioru decyzji będzie wysyłana za pośrednictwem smsa.

Anna Szczygieł
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Zobacz również: