Zbliża się Święto Flagi. Zamierzam wywiesić flagę. Gdzieś zasłyszałem, że jeżeli flaga się zniszczy, to nie będę mógł jej tak po prostu wyrzucić, bo mogę się narazić na odpowiedzialność. Czy to prawda? Jaka kara grozi za zniszczenie flagi?
Jerzy F.
Zgodnie z Konstytucją, barwy Rzeczpospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. Otaczanie barw narodowych czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji; i pozostaje pod szczególną ochroną prawa.
Ustawy nie precyzują jednak, jak należy dokładnie postępować z flagą narodową. Nie można jednak podniszczonej lub wypłowiałej flagi wyrzucić w całości, gdyż takie postępowanie stanowi naruszenie przepisów i grozi za nie sankcja w postaci kary grzywny lub nawet aresztu. Flagi powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone w miejscu niepublicznym, po pozbawieniu ich cech używalności. Przedtem flagi trzeba rozciąć, aby rozdzielić barwy. Jeżeli w Pana miejscu zamieszkania nie zapewniono pojemnika na zużyte lub zniszczone flagi, może Pan rozdzielić barwy samodzielnie i dopiero wtedy wyrzucić resztki materiału.
Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78, poz. 483), Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. nr 235, poz. 2000), Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: