Premier RP Beata Szydło powołała na stanowisko Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka – dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Nowy szef Polskiej Policji kierował śląskim garnizonem ponad rok. Służy w Policji od 26 lat. Nowemu Komendantowi nominację wręczył dziś Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Uroczystość powołania nowego szefa polskiej Policji odbyła się w sali generalskiej Komendy Głównej Policji. Po uroczystym złożeniu meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi Błaszczakowi, nastąpiło powitanie nowego Komendanta Głównego Policji ze sztandarem komendy głównej. Następnie komendant złożył meldunek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o objęciu stanowiska.

Kolejną częścią uroczystości było odczytanie rozkazu Pani Premier RP o powołaniu na stanowisko Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka. Akt wręczył minister Błaszczak.

Głos zabrał Pan Minister SWiA, który wyraził przekonanie o udanej współpracy z nowo powołanym komendantem oraz, że pan nadinsp. Jarosław Szymczyk będzie dowodził polską Policją z sukcesami. Powiedział o czekających Policję zmianach, m.in. związanych z wprowadzeniem programu modernizacji służb mundurowych, który ma objąć m.in. zakup nowego sprzętu, nowe miejsca pracy a więc nowe komendy, a także podwyżki wynagrodzeń policjantów. -To jest zadanie, które stoi przede mną, przed Panem Ministrem ale także przede wszystkim przed państwem. A więc nasza rola to stworzenie warunków do tego, żebyście państwo mogli z sukcesem zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju – powiedział minister.

Na koniec Minister SWiA złożył podziękowania i przekazał informację o awansie w stopniu dla dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Szymczyka. – Te dwa miesiące współpracy, którą oceniam bardzo dobrze, to był trudny czas zarówno dla Pana Inspektora jak i dla nas wszystkich, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego czasu naszej bliskiej pracy i jestem przekonany, że jako pierwszy zastępca KGP Pan Inspektor Andrzej Szymczyk, także będzie wzorowo wykonywał swoje obowiązki.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie nadinsp. dr Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji. Nowy szef Policji podziękował za okazane zaufanie wyrażając jednocześnie świadomość tego, jak ogromnym zaszczytem i honorem jest pełnić funkcję KGP, ale i świadomość tego, jaka w ślad za tym idzie odpowiedzialność. W krótkiej osobistej refleksji powiedział:- (…) trochę ponad rok temu w trakcie wprowadzania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach rozpocząłem swoje wystąpienie od słów „tak spełniają się marzenia”. Jadąc dzisiaj tutaj z Panem Ministrem do gmachu Komendy Głównej Policji zastanawiałem się „to co powiedzieć dzisiaj”, no chyba tylko tyle, że tak spełniają się najskrytsze marzenia. Nadinspektor mówił o poprowadzeniu polskiej Policji w kierunku jeszcze większego zaufania społecznego, o ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polaków i tych, którzy przybywają do Polski jako goście. O czekających Policję zadaniach powiedział: – Przed nami bardzo trudne wyzwania. Te ogromne czyli lipiec i Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży i te jeszcze chyba większe jakie przyjdzie nam zrealizować w związku z ustawą modernizacyjną, o której mówił Pan Minister. Wierzę głęboko w to, że podołamy tym zadaniom, tym wielkim, ale też tym małym, codziennym,  które powodują, że te nasze działania i  nasza ocena jest na ciągle wysokim poziomie.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podziękował również dotychczas pełniącemu obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Andrzejowi Szymczykowi, z którym współpracował już wcześniej, pełniąc służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Głos zabrał również insp. Jan Lach , Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w imieniu własnym, Pani komendant Heleny Michalak, całej kadry kierowniczej polskiej Policji i wszystkich policjantów podziękował Panu komendantowi Andrzejowi Szymczykowi za okres kiedy kierował polską Policją. Pan komendant w ocenie całej kadry kierowniczej wykazał się nieprzeciętnym profesjonalizmem, zaangażowaniem i oddaniem dla służby co znalazło odzwierciedlenie w sukcesach i wynikach pracy Policji.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru Komendy Głównej Policji i złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ceremonii wziął udział również Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, kadra kierownicza Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy i zastępcy, kierownictwo CBŚP i KSP.

Po uroczystym mianowaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra SWiA i nowo powołanego Komendanta Głównego Policji.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk pełni służbę w Policji od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przez większość swojej służby w Policji związany był z województwem śląskim, a w szczególności z miastem Gliwice. Tam zdobywał niezbędne doświadczenie policyjne, pełniąc służbę na wielu stanowiskach zaczynając od referenta wydziału prewencji, aż do stanowisk kierowniczych.

W 2001 roku został komendantem komisariatu. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej było powołanie w 2004 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, a następnie w 2006 roku na stanowisko komendanta tamtejszej jednostki. We wrześniu 2007 roku został Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie. W kwietniu 2008 roku powrócił na Śląsk obejmując stanowisko zastępcy, a następnie w 2011 roku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Od lutego 2012 roku do 19 lutego 2015 kierował świętokrzyskim garnizonem Policji. Przed objęciem stanowiska szefa Policji, od lutego 2015 r. do wczoraj, był Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podczas 26-letniej kariery w policyjnym mundurze może pochwalić się nienagannym przebiegiem dotychczasowej służby. Został wielokrotnie odznaczony: w 2004 r. Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2005 r. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2008 r. Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2010 r. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, w 2011 r. Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2012 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

mw, mm, foto M.Krupa KGP

Zobacz również: