Samorząd województwa mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK) zapraszają wszystkie szkoły z Mazowsza do udziału w konkursie – Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie. Aby się zakwalifikować, wystarczy wypełnić ankietę konkursową i opisać wszystkie przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, w których szkoła brała udział. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września br.

– W tym roku po raz pierwszy wspólnie z mazowieckim oddziałem PTTK postanowiliśmy zorganizować konkurs dla szkół aktywnych turystycznie. Chcemy, aby szkoły zachęcały młodzież do podróżowania po naszej małej ojczyźnie. Oferty konkursowe będzie można składać do 30 września 2016 r. Prezentowane w nich imprezy muszą dotyczyć roku szkolnego 2015/2016 – podkreśla Izabela Stelmańska, z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie – to konkurs skierowany do wszystkich szkół działających na terenie Mazowsza. Promocja walorów turystycznych oraz zachęcenie mazowieckiej młodzieży do zgłębiania turystycznych tajników regionu to jedne z jego głównych przesłanek.

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły specjalne. W każdej z nich komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają tytuł i prawo używania logo: „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016”, „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” oraz „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016”.

Dodatkowo, najlepsza ze szkół, które uzyskają tytuł „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” otrzyma puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, który co roku będzie przekazywany kolejnemu laureatowi. Wszystkie nagrodzone szkoły otrzymają także materiały promocyjne od organizatorów i sponsorów.

Organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK) we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie. Konkurs trwać będzie do 30 września br. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres MFO PTTK 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie www.mazovia.pl w zakładce konkursy.

Zobacz również: