Po raz kolejny rusza akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów. Właściciele tych zwierząt, którzy zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, mogą skorzystać z możliwości ich elektronicznego oznakowania w jednej z kilkudziesięciu lecznic weterynaryjnych – bez względu na dzielnicę zamieszkania.

To już kolejny rok, kiedy warszawiacy mogą skorzystać z akcji bezpłatnego czipowania czworonogów. W minionym roku elektronicznie oznakowano łącznie 6444 psów i kotów, a od początku akcji (w 2007 roku) ponad 83 000 czworonogów.

Warunki skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota:

  • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
  • ukończone przez zwierzę 12 tygodni życia

Dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza jeden egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal (zrzeszonej w European Pet Network): www.safe-animal.eu w terminie do 14 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku.

W Programie w celu zapobiegania bezdomności zwierząt przewidziano również kontynuację akcji sterylizacji i kastracji psów posiadających właściciela. Podobnie jak w roku minionym zabiegi te miałyby być w całości finansowane przez m.st. Warszawę.

W ubiegłym roku zabiegom sterylizacji poddano 661 kotek oraz 543 suki. Kastracje wykonano u 308 kocurów i 348 psów. Od 2012 roku, kiedy to rozpoczęto akcję zabiegów kastracji i sterylizacji czworonogów, zabiegom zostało poddanych blisko 4700 zwierząt.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 4 kwietnia Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność Programu w części dotyczącej zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów. W związku z powyższym te świadczenia nie mogą być obecnie realizowane na rzecz warszawiaków i ich czworonogów. Miasto Stołeczne Warszawa mając na uwadze dobro zwierząt będzie odwoływać się od decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia program sterylizacji i kastracji psów i kotów będzie wznowiony.

  1. Czipowanie – wykaz lecznic prowadzących elektorniczne znakowanie zwierząt w 2016 roku (plik: wykaz_lecznic_czipowanie_2016.doc, rozmiar pliku: 87.5 KB)

Zobacz również: