Zamierzam zatrudnić się w agencji pracy tymczasowej. Koleżanka jednak mi odradza, bo mówi, że sama w takiej pracowała i mimo że pracowała tam kilka miesięcy, to nie miała żadnego urlopu, bo nie była zwykłym pracownikiem, tylko tymczasowym. Muszę zacząć pracować i bardzo zależy mi na tej umowie, ale czy naprawdę nie będę mogła mieć żadnego urlopu?
Karolina K.
Pani koleżanka nie ma racji. Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu, jednak jego wymiar i zasady udzielania nie są uregulowane przez kodeks pracy, a przez odrębną ustawę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje jednak za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy, urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.
Co więcej, w razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu, ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

Francuska 26 lok. 11

Warszawa

tel. (22) 225-26-97

kom.500-020-048

 

Zobacz również: