OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się lekcja „…guziki z orzełkiem ze rdzy. Ocalić pamięć.” Zajęcia poprowadzą jej autorzy – Kamila Sachnowska i dr Andrzej Zawistowski z Biura Edukacji Publicznej IPN. Weźmie w niej udział około stuosobowa grupa młodych ludzi z całej Polski.

Celem zajęć jest przypomnienie najważniejszych wiadomości o Zbrodni Katyńskiej przez pryzmat strat, jakie przez nią poniosła Polska, także współczesna. Zbrodnia zostanie pokazana zarówno w wymiarze ludzkim, jak i społecznym poprzez indywidualne losy zamordowanych. Tytuł lekcji nawiązuje do piosenki Jacka Kaczmarskiego „Katyń” oraz wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki”. Oddaje on zarówno jej ideę – pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, jak również nawiązuje do motywu guzika, symbolu pamięci o ofiarach, którego kopię otrzyma młodzież na zakończenie lekcji.

Lekcja została przygotowana w oparciu o dorobek sześciu edycji organizowanego przez IPN konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. Kolejna edycja konkursu właśnie się rozpoczyna. Szczegóły na stronie pamięć.pl. Wsparcia w przygotowaniu lekcji oraz kolejnej edycji konkursu udzieliło Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Źródło: IPN

Zobacz również: