Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 naziemnych i ponad 4500 nadachowych elektrowni słonecznych. Pomimo barier regulacyjnych i oporu lobby koncernów energetycznych energetyka słoneczna zaczyna rozwijać się w naszym kraju. Właściciele ww. instalacji słonecznych stanowią najliczniejszą w Polsce grupę społeczną produkującą energię elektryczną, co jest najlepszym dowodem na obywatelski charakter tej technologii. Dla przykładu w Niemczech funkcjonuje ponad 1,5 miliona elektrowni słonecznych.

Fotowoltaika to jedyna technologia odnawialnych źródeł energii dająca możliwość inwestowania tak szerokiej grupie osób. Przykład Niemiec wskazuje, iż w przypadku instalacji słonecznych inwestorzy są bardzo rozdrobnieni z dominacją tzw. nieprofesjonalnych inwestorów, na co dzień niezwiązanych z branżą energetyczną. Jak wskazuje Klaudiusz Kalisz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energii Słoneczniej (PSES) – „Fotowoltaika ze względu na swój prospołeczny charakter tworzy wszystkim obywatelom szansę inwestowania, posiadania i w dłuższej perspektywie zarabiania na własnych źródłach energii. Przykład naszych zachodnich sąsiadów pokazuje, iż w fotowoltaice dominują lokalne podmioty. Aż 38% mocy należy do osób indywidualnych i rolników, którzy nie są związani profesjonalnie z energetyką, a PV dało im możliwość inwestowania wolnych środków”.

Dodatkowo energetyka słoneczna w przeciwieństwie do innych źródeł energii nie wzbudza społecznych oporów i cieszy się powszechnym poparciem. Jak komentuje Paweł Czaus, sekretarz Porozumienia Branży PV – „Związane jest to z bezpośrednim wpływem, a raczej brakiem wpływu elektrowni słonecznej na otoczenie. Nie emituje ona ani hałasu ani odoru, a ponadto jej wpływ na lokalny krajobraz jest znikomy ze względu na niską zabudowę lub umiejscowienie na dachu”.

Obecnie toczą się prace nad nowelizacją ustawy OZE. Już dziś sondaże wskazują, że Polacy akceptuję energię odnawialną i chcą zwiększenia jej udziału w krajowym miksie energetycznym. Zadaniem rządu jest dywersyfikacja źródeł energii poprzez wspieranie zarówno źródeł konwencjonalnych, jak również dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych, takich jak fotowoltaika, które doskonale uzupełniają się z tradycyjnymi metodami wytwarzania energii.

Źródło informacji: Polskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej

Zobacz również: